• Home
 • СТАТУТ СИСТЕМИ ПРОЖИВАННЯ

Дата оновлення: 06.03.2022 r.

У цьому статуті Ви знайдете підказки, виділені курсивом. Вони не є частиною положень Статуту, і їхня мета – полегшити вам його читання.

I ОЗНАЧЕННЯ

 1. Система розміщення сукупність взаємодіючих інформатичних пристроїв і програмного забезпечення, що забезпечують обробку і зберігання, а також відправку та отримання даних через телекомунікаційні мережі за допомогою властивого пристрою, відповідного для даного типу мережі в розумінні Закону про телекомунікації, доступний на веб-сайті schronienie.gdanskpomaga.pl
 2. Господар (званий для потреб системи Господарем або Позичкодавцем)особа, яка має намір безкоштовно надати об'єкт
 3. Організатор - Гданьська Фундація з місцезнаходженням у Гданську (80-830) за адресою: Длугі Тарг 28/29, внесена до реєстру підприємців Національного судового реєстру, що ведеться Окружним судом Гданськ - Пулноц м. Гданська під номером KRS 00030052463.
 4. Оператор системи розміщення - Гданська Туристична Організація з місцезнаходженням у Гданську за адресою: Учньовска 22, 80-530 Гданьськ, внесена до реєстру підприємців та до реєстру об'єднань Національного судового реєстру, який веде районний Суд Гданськ-Пулноц у м. Гданськ, VII Господарча палата Національного судового реєстру за номером KRS 0000139108.
 5. Нужденний (званий для цілей системи Гостем Притулку) – фізична особа, зацікавлена ​​у взятті Об’єкту у безкоштовне користування, громадянин України, вказаний Організатором.
 6. Об’єкт об’єкт, зголошений Господарем за допомогою бланку, доступного на веб-сайті ukraina.gdanskpomaga.pl, вказаний Господарем як призначений для надання у безкоштовне користування нужденній особі. Об’єктом може бути, наприклад, кімната, квартира або будинок.
 7. Пункт обслуговування пункт обслуговування, яким керує Організатор, розташований у Гданську за адресою: вул. Дольна Брама 8.

II ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Господарі можуть подавати пропозиції про надання у безкоштовне користування Об’єкту для тих, хто цього потребує. Пропозиції будуть опубліковані за посередництвом Системи розміщення без даних господарів на веб-сайті
 2. Оператор керує загальною роботою Системи розміщення.
 3. Користування системою розміщення безкоштовне.
 4. Детальні умови про надання у безкоштовне користування Об’єкту визначаються безпосередньо Господарем у порозумінні із Нужденним.
 5. Запроваджуючи Систему розміщення, Організатор та Оператор реалізують свої статутні цілі

III ОФЕРТА

 1. Пропозиція подається одночасно з надсиланням заповненого бланку пропозиції Організатору за допомогою форми, доступної на сайті schronienie.gdanskpomaga.pl
 2. У пропозиції щодо надання об’єкту у безкоштовне користування потребуючим, Господар, зокрема, вказує: тип об’єкту, його місцезнаходження, дату доступності, кількість потребуючих які можуть бути прийняті та інші умови. Подаючи пропозицію про надання об’єкту для потребуючих, Господар добровільно вирішує, чи зобов’язується укласти договір про надання Об’єкту у безкоштовне користування із визначеними Організатором потребуючими на умовах, зазначених у пропозиції.
 3. Господар може в будь-який час відкликати пропозицію про надання об’єкту. З цією метою він повинен негайно надати таку інформацію за телефоном: +48 500 218 337

IV НАПРАВЛЕННЯ ПОТРЕБУЮЧОГО

 1. Господар буде повідомлений по телефону про те, що Організатор направив нужденного. Направлення буде реалізоване на основі критеріїв, зазначених у пропозиції.
 2. Організатор надасть Господарю та Нужденному їхні контактні дані.

V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Увага! Будь ласка, прочитайте інформацію нижче!

Організатор не несе відповідальності ні за укладання нужденними договорів, ні за виконання договору укладеного між Господарем і Нужденним, у тому числі за своєчасне повернення Об’єкту.

VI ОХОРОНА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Адміністратором ваших персональних даних є Гданьська Фундація з місцезнаходженням у Гданську (80-830) за адресою: Длугі Тарг 28/29, внесена до реєстру підприємців Національного судового реєстру, що ведеться Окружним судом Гданськ - Пулноц м. Гданська під номером KRS 000300524, адреса електронної пошти: info@fundacjagdanska.pl.
 2. Контактні дані інспектора з захисту даних у Гданьській фундації: info@fundacjagdanska.pl
 3. Надання будь-яких персональних даних є добровільним, але необхідним для цілей:
  1. надання послуг, пов'язаних з функціонуванням Системи розміщення Адміністратором даних та партнерами системи (стаття 6, параграф 1, літера a, згода суб'єкта даних та стаття 6 літера b - угода, загального положення про захист даних від 27 квітня 2016)
  2. реєстрації в Системі розміщення, надання пропозиції, направлення потребуючих (ст. 6 параграф 1б літера b, Загального положення про захист даних від 27 квітня 2016 року - укладання та виконання договору);
  3. надсилання Організатором сповіщень, пов’язаних з пропозицією, у паперовій формі або за допомогою електронних засобів зв’язку відповідно до Закону від 18 липня 2002 року про надання електронних послуг (стаття 6, параграф 1, літера (b) Загального положення про захист даних від 27 квітня 2016 року - виконання договору);
 4. Господар має доступ до своїх персональних даних у будь-який час через Систему розміщення. Персональні дані можуть бути виправлені, видалені Господарем у будь-який час або їх обробка може бути обмежена.
 5. Господар має право:
  1. Доступу до своїх даних, включаючи підтвердження їх обробки, отримання копії даних та інформації про їх обробку (ст. 15 RODO),
  2. виправити неправильні дані або доповнити неповні дані (стаття 16 RODO),
  3. видалення даних, якщо Адміністратор більше не має правових підстав для їх обробки або дані більше не потрібні для цілей обробки (ст. 17 RODO),
  4. обмеження обробки даних (ст. 18 RODO),
  5. передача даних, включаючи отримання їх у структурованому машиночитаному форматі або запит на їх надсилання іншому адміністратору (стаття 20 RODO),
  6. заперечувати проти обробки для цілей, що випливають із законних інтересів Адміністратора, зокрема прямого маркетингу та профілювання, зробленого для цих цілей (ст. 21 RODO),
  7. відкликання згоди на обробку персональних даних у ситуації, коли вона є підставою для обробки даних, що, однак, не впливає на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання (ст. 7 (ст. 3) RODO),
  8. подання скарги до контролюючого органу – Голови Управління захисту персональних даних, вул. Ставкі 2, 00-193 Варшава.
 6. Організатор має право передавати персональні дані Господаря суб’єктам, які обробляють їх для цілей Системи розміщення, відповідно до загальнозастосовного законодавства, принципів, що випливають із цього Положення, а також дотримуючись інструкцій Організатора щодо застосування відповідних заходів захисту конфіденційності та безпеки інформації.
 7. Організатор має право довірити обробку персональних даних Господаря третім особам відповідно до вимог, викладених у положеннях RODO.
 8. Адміністратор даних не має наміру передавати персональні дані третій країні чи міжнародній організації.
 9. Організатор надасть Господару доступ до актуальної інформації про організацію, якій доручено обробку даних, їх обсяг та передбачувану дату передачі.
 10. Надання Господарем неправдивих даних, неповних даних або видалення даних унеможливлює надання послуги Господарю і, таким чином, дає право Організатору припинити надання послуги .
 11. Організатор залишає за собою право перевірити дані, надані Господарем, для того, щоб визначити їх правдивість. Господар та законний представник або законний опікун Користувача Картки без дієздатності зобов’язані до сприяння проведення перевірки, зокрема шляхом надання актуального номера телефону, адреси електронної пошти та надання додаткових пояснень.

VII НАБУТТЯ ЧИННОСТІ СТАТУТУ

Статут набирає чинності з 06.03.2022 року

VIII ЗМІНИ В СТАТУТІ

 1. Правила можуть бути змінені з важливих причин. Важливими причинами є:
  1. Достосування Статуту до актуальних правових положень, введення нових законів та скасування або зміна вже чинних правових положень,
  2. Достосування до необхідних змін, запроваджених у Системі розміщення.
 2. Зміна буде оприлюднена шляхом її розміщення на веб-сайті schronienie.gdanskpomaga.pl із зазначенням дати набрання чинності змін.
 3. Актуальна версія Статуту доступна на сайті Організатора: schronienie.gdanskpomaga.pl.