Chcę udzielić bezpłatnego schronienia

Dziękujemy, że chcesz podzielić się miejscem z osobami uciekającymi przed wojną w Ukrainie.
 

Aby ułatwić skuteczne niesienie pomocy, prosimy zastanów się:

 • ile osób może się u Ciebie zatrzymać i czy masz preferencje obecności dzieci?
 • czy mogą się u Ciebie zatrzymać osoby ze zwierzętami domowymi?
 • na jak długi czas chcesz przyjąć gości?
 • od kiedy jesteś gotowy na przyjęcie gości?
 

Wszystkie te informacje umieść w formularzu.

Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą udostępniane publicznie. Posłużą wolontariuszom, którzy szukają miejsc pobytu dla uchodźców. Dane gromadzi i przetwarza Fundacja Gdańska.

+ Wypełnij formularz  
 

Koniecznie przeczytaj:

Jak otrzymać 40 zł za przyjęcie uchodźcy?

Poradnik dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy

 

Kolejność działań:

 1. Zadzwonimy, aby zweryfikować Twoje zgłoszenie.

  Po wypełnieniu formularza, skontaktuje się z Tobą wolontariusz, w celu weryfikacji i doprecyzowania informacji. Kontakt może nie nastąpić od razu, prosimy Cię zatem o cierpliwość! Twoja oferta otrzyma indywidualny numer. Prosimy, zapisz go, ułatwi on wprowadzanie ewentualnych zmian w Twoim zgłoszeniu (np. przedłużenie lub skrócenie czasu pobytu itp.).

 2. Po weryfikacji Twoje zgłoszenie zostanie umieszczone w bazie zgłoszeń.

  Gdy zgłoszą się do nas osoby potrzebujące, postaramy się jak najlepiej dopasować ofertę schronienia do ich potrzeb.

 3. Gdy zgłoszą się do nas osoby, dla których Twoje zgłoszenie jest odpowiednie, zadzwonimy do Ciebie.

  Gdy wolontariusze znajdą rodzinę, która mogłaby u Ciebie gościć, skontaktują się z Tobą telefonicznie, potwierdzą aktualność zgłoszenia i ustalą szczegóły przyjęcia gości.

  Jeżeli w międzyczasie Twoja sytuacja się zmieniła - nie wahaj się o tym powiedzieć. Zadzwoń do nas, jeżeli możesz uprzedzić wcześniej o zmianie lub wycofaniu swojego zgłoszenia (tel. +48 500 218 337 w godzinach 8.00 - 20.00).

 4. Zarejestrujemy w systemie osoby, które do Ciebie wysyłamy.

  Koordynująca akcję Fundacja Gdańska zbiera dane osób, które będą korzystały z gościnności mieszkańców i identyfikuje je na podstawie dostępnych dokumentów.

 5. Twoje dane udostępnimy wyłącznie osobom, które zgodziłeś się przyjąć.

  Gdy potwierdzisz telefonicznie swoją gotowość do przyjęcia gości, otrzymają od nas Twoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu i adres, pod który je kierujemy.
   

Gdy jesteście już razem:

 • rekomendujemy, byś zawarł/zawarła ze swoimi gośćmi umowę użyczenia lokalu - wzór znajdziesz tutaj
 • wymień się z gośćmi numerami kontaktowymi,
 • jasno komunikuj, na jak długo możesz udzielić schronienia i jakie zasady panują w Twoim domu,
 • pamiętaj, że pomagając, nie jesteś sam. W opiece nad gośćmi na pewno pomoże Twoja społeczność,
 • postaraj się zapewnić swoim gościom dostęp do bieżących informacji dotyczących pomocy, pomoże im to w zaplanowaniu kolejnego kroku - poniżej podajemy kilka przydatnych linków,
 

Co znajdziesz we wzorze umowy - garść informacji prawnych.

Rekomendujemy zawarcie z gośćmi umowy użyczenia lokalu na czas określony, najlepiej w formie pisemnej. O takiej możliwości poinformujemy również Twoich gości. W umowie zawarte będzie m.in. zobowiązanie gościa do używania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wzór umowy znajdziesz tutaj.

Pamiętaj również o tym, że jeżeli nie jesteś właścicielem/właścicielką mieszkania, powinieneś/powinnaś mieć jego zgodę na przyjęcie gości z Ukrainy.

Dodatkowo istotne jest, aby ustalić sposób zwrotu lokalu i zakończenia umowy. Żeby uniknąć sporów dotyczących stanu lokalu przed jego użyczeniem i po użyczeniu, rekomendujemy podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Do takiego protokołu dobrze jest dołączyć dokumentację zdjęciową. Zasugeruj swoim gościom, żeby oni także wykonali zdjęcia - na pewno zwiększy to ich poczucie bezpieczeństwa.

Pamiętaj, że nie masz obowiązku zgłaszania zawarcia umowy użyczenia do urzędu skarbowego. Umowa użyczenia lub ustanowienia bezpłatnego użytkowania nieruchomości nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Po stronie osoby użyczającej lokal nie powstaje również przychód, nie powstaje zatem obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
 

Przydatne informacje.

Obywatele Ukrainy mogą korzystać bezpłatnie z wielu usług m.in. z komunikacji miejskiej w ramach Obszaru Metropolitalnego, z opieki medycznej itp. - więcej informacji znajdziesz tutaj: